Τι είναι η φαινυλοβουταζόνη

Πήγαινε κάτω

Τι είναι η φαινυλοβουταζόνη

Δημοσίευση  Admin Την / Το Δευ 4 Απρ - 22:04

Η φαινυλοβουταζόνη –γνωστή και ως "bute" – είναι μία ουσία που ανήκει στην κατηγορία των μη στεροειδών-αντιφλεγμονοδών φαρμάκων (ΜΣΑΦ). Τα ΜΣΑΦ χρησιμοποιούνται συνήθως ως παυσίπονα στην ιατρική και την κτηνιατρική.

Στην ιατρική η φαινυλοβουταζόνη εγκρίθηκε το 1949 για τη θεραπεία της γενικής αρθρίτιδας και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Σήμερα, χορηγείται μόνο κάτω από ειδική ιατρική επίβλεψη σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές μορφές αρθρίτιδας και σε περιπτώσεις όπου άλλες θεραπείες δεν έχουν δείξει αποτελέσματα.

Στην κτηνιατρική η φαινυλοβουταζόνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του πόνου και του πυρετού στα άλογα και στους σκύλους. Ορισμένα Κράτη- Μέλη επιτρέπουν τη χρήση της φαινυλοβουταζόνης για τη θεραπεία χρόνιων προβλημάτων που αναφέρονται σε οστά και συνδέσμους, όπως για παράδειγμα σε αρθρίτιδες, τενοντίτιδες σε άλογα που προορίζονται για αγώνες και σε άλογα που προορίζονται για κατοικίδια ζώα και όχι για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Ποιο είναι το καθεστώς όσον αφορά στη χρήση φαινυλοβουταζόνης στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Η φαινυλοβουταζόνη δεν επιτρέπεται στην τροφική αλυσίδα και η παρουσία καταλοίπων της σε κρέας αλόγου αποτελεί παράνομη χρήση της σε σφάγια θεραπευμένων αλόγων. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, η θεραπεία των αλόγων που προορίζονται για αγώνες με τη φαινυλοβουταζόνη πρέπει να καταγράφεται στο «διαβατήριο αλόγων» με αποτέλεσμα τον οριστικό αποκλεισμό των ζώων αυτών από την ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Για ποιο λόγο έχει απαγορευτεί η χρήση της φαινυλοβουταζόνης για τα παραγωγικά ζώα;
Η φαινυλοβουταζόνη αξιολογήθηκε το 1997 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ: European Medicines Agency) για τον καθορισμό ανώτατων ορίων (MRLs) σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Τα διαθέσιμα, τη περίοδο εκείνη, δεδομένα δεν ήταν επαρκή για να οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα ώστε να οριστεί ανώτατο όριο ως προς την παρουσία φαινυλοβουταζόνης σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Για το λόγο αυτό κρέας προερχόμενο από ζώα, που έλαβαν θεραπεία με φαινυλοβουταζόνη, απαγορεύεται να εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα.

4. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία όσον αφορά τη φαινυλοβουταζόνη;
Η φαινυλοβουταζόνη είναι τοξική για το μυελό των οστών ενώ έκθεση στην ουσία αυτή έχει συνδεθεί με την εμφάνιση απλαστικής αναιμίας, μίας σπάνιας αλλά σοβαρής ασθένειας του αίματος, κατά την οποία ο μυελός των οστών αδυνατεί να παράγει ικανό αριθμό νέων κυττάρων του αίματος. Εκτιμάται ότι η απλαστική αναιμία προσβάλλει έναν μικρό αριθμό ατόμων από ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού με συχνότητα εμφάνισης 1 στις 30.000.

Υπάρχει επίσης αβεβαιότητα όσον αφορά στη πρόκληση, δυνητικά, γονοτοξικότητας (π.χ. την ικανότητα καταστροφής του DNA των κυττάρων) και καρκινογένεσης της συγκεκριμένης ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) θα επανεξετάσουν τα διαθέσιμα δεδομένα ως προς τα δύο αυτά πεδία, στα πλαίσια της κοινής εκτίμησης της επικινδυνότητας.

5. Ποια η πιθανότητα οι καταναλωτές να έχουν εκτεθεί στην φαινυλοβουταζόνη μέσω του κρέατος αλόγου;
Με βάση την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα, προκύπτει ότι η φαινυλοβουταζόνη σπανίως εντοπίζεται στο κρέας αλόγου και επομένως η πιθανότητα οι Ευρωπαίοι να έχουν εκτεθεί στη φαινυλοβουταζόνη μέσω της κατανάλωσης κρέατος αλόγου εκτιμάται ότι είναι χαμηλή. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) θα παρακολουθούν στενά τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς οι αρμόδιες αρχές των Κράτων – Μέλών προχωρούν στη διεξαγωγή των δοκιμών ως προς την παρουσία φαινυλοβουταζόνης σε κρέας αλόγου, όπως αυτές έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν εντός του Μαρτίου 2013 (ως μέρος της συνολικής διερεύνησης δόλιων πρακτικών στον τομέα της εμπορίας ορισμένων τροφίμων με βάση το βόειο κρέας). Στην κοινή τους γνωμοδότηση που θα δημοσιευτεί τον Απρίλη 2013, η EFSA και η ΕΜΑ αναμένεται να παρέχουν επικαιροποίηση της έκθεσης των καταναλωτών ως προς την φαινυλοβουταζόνη.

6. Ποιες πληροφορίες θα λάβουν υπόψη τους οι οργανισμοί EFSA και ΕΜΑ στην εκτίμηση της επικινδυνότητας για τη φαινυλοβουταζόνη;
Οι οργανισμοί EFSA και ΕΜΑ θα διερευνήσουν όλες τις πιθανές ανησυχίες ως προς την υγεία που σχετίζονται με τη φαινυλοβουταζόνη, ως μέρος της εκτίμησης επικινδυνότητας που θα εκπονήσουν από κοινού. Για τον σκοπό αυτό, οι EFSA και ΕΜΑ θα λάβουν υπόψη όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα για τη φαινυλοβουταζόνη καθώς και τις πληροφορίες για τα επίπεδα κατανάλωσης του κρέατος αλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

7. Ποιος είναι ο ρόλος της EFSA ως προς τη διαχείριση των ζητημάτων όσον αφορά στην επιμόλυνση των προϊόντων από βοδινό με κρέας αλόγου;
Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα για την ασφάλεια των τροφίμων, ο ρόλος της EFSA είναι να παρέχει επιστημονικές γνωματεύσεις σε ότι αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η EFSA δεν έχει αρμοδιότητα ως προς τη λανθασμένη επισήμανση, την ποιότητα των τροφίμων και την ιχνηλασιμότητα στην τροφική αλυσίδα στην Ε.Ε., τα οποία είναι θέματα που σχετίζονται με την πρόσφατη επιμόλυνση προϊόντων από βοδινό κρέας με κρέας αλόγου. Τα θέματα αυτά καθώς οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση επικινδυνότητας που προκύπτουν από αυτά είναι υπό την ευθύνη των Κρατών – Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η EFSA μπορεί να παρέχει επιστημονική συνδρομή και συμβουλές για κάθε θέμα που αφορά στην ασφάλεια τροφίμων, παρέχοντας υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους φορείς διαχείρισης της επικινδυνότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

8. Ποια είναι η συνεισφορά του Οργανισμού EMA στην από κοινό εκτίμηση επικινδυνότητας όσον αφορά τις επιδράσεις της φαινυλοβουταζίνης στην ανθρώπινη υγεία μέσα από το κρέας αλόγου;
Η Επιτροπή των Φαρμακευτικών Προϊόντων για κτηνιατρική χρήση του Οργανισμού ΕΜΑ (CMVP) αποτελεί την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύσταση ανώτατων ορίων καταλοίπων (MRLs) για δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κτηνιατρικά φάρμακα. Ως εκ τούτου, έχει αρμοδιότητα να παρέχει επιστημονικές συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των καταναλωτών, εξαιτίας της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων σε παραγωγικά ζώα. Η ΕΜΑ, σε παλαιότερη αξιολόγηση της φαινυλοβουταζόνη, συμπέρανε ότι δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα ώστε να είναι δυνατός ο ορισμός σύστασης για ανώτατα επιτρεπτά όρια καταλοίπων αυτής. Οι εμπειρογνώμονες της EFSA και της ΕΜΑ θα συνεργαστούν ώστε να παράσχουν μία επικαιροποιημένη εκτίμηση επικινδυνότητας για τη φαινυλοβουταζόνη.
avatar
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 829
Ημερομηνία εγγραφής : 08/11/2009

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://cooking.bestforumlive.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Φαινυλοβουταζόνη και κρέας αλόγου

Δημοσίευση  Admin Την / Το Δευ 4 Απρ - 22:05

Φαινυλοβουταζόνη και κρέας αλόγου

Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Φαρμάκων και Τροφίμων θεωρούν ότι η φαινυλοβουταζόνη (phenylbutazone) που ανιχνεύτηκε σε κρέας αλόγου δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τους καταναλωτές. Συνιστούν βελτιωμένη ανίχνευση κρέατος αλόγου και παρακολούθηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών
avatar
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 829
Ημερομηνία εγγραφής : 08/11/2009

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://cooking.bestforumlive.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Προσοχή! Αυτές είναι οι Εταιρίες με τα αλλοιωμένα τρόφιμα…

Δημοσίευση  Admin Την / Το Δευ 4 Απρ - 22:07

Προσοχή! Αυτές είναι οι Εταιρίες με τα αλλοιωμένα τρόφιμα…
Στο φως της δημοσιότητας έδωσε ο ΕΦΕΤ, τη λίστα με τις εταιρείες οι οποίες ενεπλάκησαν στο μεγάλο διατροφικό σκάνδαλο με τα νοθευμένα τρόφιμα, στις οποίες είχαν συμμετοχή 57 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα!

Στις εταιρίες αυτές επιβλήθηκαν βαριά πρόστιμα αφού στα προιόντα του υπενθυμίζεται ότι ανιχνεύτηκαν από DNA… αλόγου, μέχρι και κρέας από… μουλάρι.

«Πρόκειται για εταιρείες που όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν να έχουν κάνει τη συγκεκριμένη παράβαση. Εντός του Νοεμβρίου οριστικοποιήθηκαν τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν».

Πρόκειται για 23 «βαριές» επωνυμίες της εγχώριας -και όχι μόνο- αγοράς, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 228.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τις εταιρίες αυτές, καθώς επίσης και τα πρόστιμα τα οποία τους επιβλήθηκαν:

1.Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών SPECIAL ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. στη Θέρμη διότι διαπιστώθηκαν :

– Δυσχέρανση του ελέγχου.

– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, κρέας αλόγου για την παρασκευή έτοιμων φαγητών.

2. Πρόστιμο € 8.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΔΑΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. στις Αχαρνές διότι διαπιστώθηκε :

– Δείγμα του προϊόντος «κεμπάπ κατεψυγμένο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

3. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος ΑΡΙΣΤΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. στο Αιγάλεω διότι διαπιστώθηκε :

– Δείγμα του προϊόντος «καβουρμάς» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

4. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής τυροπιτών – πίτσας ΝΕΤΙΜ Α.ΜΕΧΜΕΤ στο δήμο Μαρωνειας – Σαπων διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «σαλάμι βοδινό» και «λουκάνικο πέταλο» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

5. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Ι. ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ & ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ε.Π.Ε. – NOSTIMA στην Αλεξανδρούπολη διότι διαπιστώθηκε :

– Δείγμα του προϊόντος «λουκάνικο χωριάτικο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

6. Πρόστιμο € 10.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στην Ορεστιάδα διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγμα του προϊόντος «σουτζουκάκι» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

– Διακίνηση δεσμευμένων τροφίμων κατά παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα.

7. Πρόστιμο € 14.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγμα του προϊόντος «σουτζουκάκι» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

8. Πρόστιμο € 5.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης Αλεξανδρούπολης Α.ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» και «μπιφτέκι» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

9. Πρόστιμο € 8.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» και «μπιφτέκι» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

10. Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. – ΑΛΣΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ στην Κομοτηνή διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγμα του προϊόντος «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

11. Πρόστιμο € 6.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγμα του προϊόντος «σνιτσελάκι κοτόπουλο αλεσμένο» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

12. Πρόστιμο € 15.000 στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στην Κομοτηνή διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «μπιφτέκι», «σουτζουκάκι» και «κοτομπουκίτσες» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

13. Πρόστιμο € 25.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «μπιφτέκι», «σουτζουκάκι» και «κοτομπουκίτσες» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

– Παραπλάνηση του καταναλωτή.

14. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. στο Κορωπί διότι διαπιστώθηκε :

– Δείγμα του προϊόντος «κεμπάπ τύπου αρμένικο» σστο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

15. Πρόστιμο € 17.000 στη βιομηχανία κρέατος – αλλαντικών ΠΑΣΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο δήμο Παύλου Μελά διότι διαπιστώθηκαν :

– Δυσχέρανση του ελέγχου.

– Ανεπαρκής εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε επανειλημμένα κρέας αλόγου για την παρασκευή προϊόντων.

16. Πρόστιμο € 7.000 στην επιχείρηση Α. ΧΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – XOYTOS CATERING A.E. στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη διότι διαπιστώθηκαν :

– Δυσχέρανση του ελέγχου.

– Η επιχείρηση κατείχε και διέθεσε προϊόντα τα οποία βρέθηκαν θετικά στην παρουσία κρέατος αλόγου και ημιόνου.

17. Πρόστιμο € 15.000 στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ T & T FOODS A.E. στη Νέα Προποντίδα διότι διαπιστώθηκαν :

– Δυσχέρανση του ελέγχου.

– Η επιχείρηση χρησιμοποίησε κρέας αλόγου για την παραγωγή τροφίμων.

18. Πρόστιμο € 10.000 στη βιομηχανία αλλαντικών ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στην Κηφισιά διότι διαπιστώθηκε :

– Δείγμα του προϊόντος «μπιφτέκια έτοιμα ψημένα» το οποίο βρέθηκε θετικό σε DNA αλόγου. Στη συνέχεια, κλιμάκιο της υπηρεσίας προέβη σε έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Αττική. Από την επιθεώρηση προέκυψε ότι, ενώ είχε αλλαχθεί η συνταγή του εν λόγω προϊόντος, δεν είχε αλλαχθεί η επισήμανσή του. Συνεπώς, το προϊόν ήταν μη κανονικό ως προς την επισήμανση. Στο προιόν «μπιφτεκι προψημένο» χρησιμοποιήθηκε μόνο βοδινό κρέας ενώ η ετικέτα ανέφερε και χοιρινό κρεας.

19. Πρόστιμο € 5.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος KRIVEK A.E. στη Χερσόνησο Ηρακλείου διότι διαπιστώθηκε :

– Δείγμα προϊόντος στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

20. Πρόστιμο € 10.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «παριζάκι μοσχάρι» και «λουκάνικο τύπου Φρανκφούρτης» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

21. Πρόστιμο € 16.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «πάριζα με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας», «παριζάκι από φρέσκο κρέας» και «πάριζα από φρέσκο χοιρινό κρέας» στα οποία ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

22. Πρόστιμο € 36.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκαν :

– Δείγματα των προϊόντων «παριζάκι από φρέσκο κρέας» και «πάριζα με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας» στα οποία ανιχνεύτηκε φαινυλοβουταζόνη.

– Δείγμα του προϊόντος «παριζάκι με εκλεκτό μοσχαρίσιο κρέας Fe Zn VITB2 VITB6″ το οποίο βρέθηκε μη κανονικό ως προς την επισήμανση γιατί η ονομασία πώλησης οδηγεί σε σύγχυση τον καταναλωτή ως προς τη φύση του προϊόντος.

– Δείγμα του προϊόντος «πάριζα» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.

23. Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων κρέατος Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στον Άγιο Στέφανο διότι διαπιστώθηκε :

– Δείγμα του προϊόντος «πάριζα βραστή» στο οποίο ανιχνεύτηκε DNA αλόγου.
avatar
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 829
Ημερομηνία εγγραφής : 08/11/2009

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://cooking.bestforumlive.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης